Általános Szerződési Feltételek

A cupak.hu weboldal üzemeltetője: 

  • Cupák Plusz Kft
  • Adószám: 25092921-2-13
  • Cégjegyzékszám: 13-09-173113
  • E-mail: info@cupak.hu
  • Székhely: 2234 Maglód, Fő utca 30. 
  • Telephely: 2220 Vecsés, Mária u. 19.
  • Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-70/236-37-84
  • Hívható: hétfőtől-péntekig 09:00-19:00

Szerzői jogok


A cupak.hu oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.
 

Általános felelősség korlátozás 


A cupak.hu oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. A Szolgáltató az oldalakon közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalak és szolgáltatások használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapítás nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásokra, melyekkel kapcsolatban Szolgáltató a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)
 Társaságunk a webáruházban megvásárolt termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint jótállást vállal. A kötelező jótállás időtartama – a jogszabály mellékletében felsorolt körbe tartozó termékek esetén – 1 év.
A megrendelő a megrendelése feladásával és a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás megérkezésével létrejött szerződéstől a megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket a webshopnak. A termék visszajuttatásának költségei a Fogyasztót/Felhasználót terhelik. Társaságunk köteles a fogyasztó által kifizetett összeget (a termék teljes, kiszállítási díjjal együttes árát) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni. Természetesen a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási jogot kizárólag fogyasztók gyakorolhatják. Fogyasztónak minősülnek az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek. Az elállási szándékát kérjük az info@cupak.hu email címre jelezze felénk ezen időtartam alatt, és felvesszük Önnel a kapcsolatot a további lépesekről. Hiányos, sérült, vagy nem gyári állapotú terméket csakis értékvesztéssel áll módunkban visszavásárolni! 
Jogvita esetén a fogyasztó Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr linken található online vitarendezési platformon keresztül.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
Web: http://bekeltet.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86 
Telefon: 06 (1) 488 21 31
 

Adatvédelem


Szolgáltató minden olyan személyes adatot, mely a weboldalak használata során tudomására jut, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön személyes adatait eljuttatja Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat Szolgáltató - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa - és kezelje.
 

Kockázat


Az cupak.hu szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.

Kérjük, hogy a weboldalt csak a fentiek elfogadása esetén látogassa!
Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése lenne, azt szívesen fogadjuk az info@cupak.hu címen. Munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak levelére.
Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra! Reméljük elégedett lesz szolgáltatásunkkal!

cupak.hu